keyvisualHome
Manon Liebe
Werkwijze
Visie
Contact

"Klassieke Homeopathie"

Sinds mensenheugenis maken mensen in de zorg voor zichzelf en elkaar gebruik van hulpbronnen uit de natuur. Volgens de WHO is 70-90% van de wereld bevolking aangewezen op traditionele geneeswijzen, waarvan natuurlijke toepassingen een groot deel uitmaken. Vrijwel alle mensen maken in hun dagelijkse leven gebruik van natuurkundige principes: zelfzorg ( b.v. verkoudheid, constipatie, schaafwond), een huisapotheek met daarin natuurlijke middelen, hanteren van leefregels voor voeding, beweging en ontspanning etc. In die zin staan natuurgeneeswijzen dichtbij de cliënt en hebben een plek in het dagelijkse leven.

Onder gezondheid wordt verstaan: "een volkomen lichamelijk, psychisch,sociaal en spiritueel welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte of kwalen. Mentale gezondheid is integraal onderdeel van deze definitie en wordt mede bepaald door sociaal-economische- en omgevingsfactoren."( WHO,2009)

Gezondheid is geen statische toestand; gezondheid en ziekte vormen polaire aspecten van het levensproces. Ziekte kenmerkt zich niet alleen door de tendens die tegengesteld is aan het bovenomschreven begrip:" gezondheid" maar maakt deel uit van de noodzakelijke ontwikkelingsweg van ieder mens. 

Iedere mens is UNIEK en reageert indivudueel op een ziekte. Homeopathie stimuleert het zelfgenezend vermogen van de mens met een geneesmiddel dat past bij het persoonlijk reactiepatroon. Zodoende wordt een herstelproces op gang gebracht waardoor het totale welbevinden verbetert. Kortom het geneesmiddel moet passen bij de gehele mens op zowel lichamelijk ,psychisch, sociaal en spiritueel vlak.

Bron: Beroepsprofiel klassiek homeopaat, NVKH

Top
manonliebe@onsbrabantnet.nl